Σύνδεση

Είσοδος
 
Αρχική arrow Προσωπικό
Προσωπικό
Αναγνωστόπουλος Χρήστος Εκτύπωση
Καθηγητής (Τ.Γ.Μ.)

Διεύθυνση:
Βιογραφικό

E-Mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε
Τηλέφωνο: 2310-995715
Fax: 2310-995619

Ώρες συνεργασίας: ΓΡΑΦΕΙΟ: Κτίριο Εδρών, 3ος όροφος
ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Τετάρτη 10.00 -14.00, Παρασκευή 10.00-14.00

Σπουδές: Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΠΘ 1978, Διδακτορικό Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΠΘ 1988

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Στατική και δυναμική ανάλυση επιφανειακών θεμελιώσεων Συμπεριφορά βαθιών αντιστηρίξεων και υπόγειων έργων Ευστάθεια πρανών Μεθοδολογίες και μέτρα αντιμετώπισης κατολισθήσεων Ενίσχυση θεμελιώσεων Βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων εδαφικών σχηματισμών

Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών : Θεμελιώσεις, Αντιστηρίξεις και Γεωτεχνικά Έργα Κατολισθήσεις, Ορύγματα και Επιχώματα Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις Σήραγγες και Φράγματα Βελτιώσεις Εδαφών Μεταπτυχιακά στο Πρόγραμμα «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων» Αντισεισμικός Σχεδιασμός Θεμελιώσεων, Αντιστηρίξεων και Γεωτεχνικών Έργων. Μεταπτυχιακά στο Πρόγραμμα «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία» Μέθοδοι Βελτίωσης και Ενίσχυσής Εδαφών και Πετρωμάτων

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

GEORGIADIS K., ANAGNOSTOPOULOS C. and GEORGIADIS M. (2013): “Lateral bearing capacity of rigid piles near clay slopes”, Soils and Foundations, Japanese Society of Civil Engineers, Vol. 53 (1), pp. 144-154.

TSINIDIS G., PITILAKIS K., ANAGNOSTOPOULOS C. and MADABHUSHI G. (2015) : “Seismic response and design of rectangular tunnels”, SECED Conference, Earthquake Risk and Engineering towards a Resilient World, Cambridge UK, 2015.

PAPAVASILIOU A. and ANAGNOSTOPOULOS C. (2015): “Investigation of pile-soil interaction in a sliding mass using 3D FEM”, XVI European Conference Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, pp. 1633-1638, Edinburgh, 2015.


Διδακτικά συγγράμματα: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ. - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Μ. (1998) : Σημειώσεις για το μάθημα επιλογής « Βαθιές Θεμελιώσεις και Αντιστηρίξεις».
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. (2001). Σημειώσεις με τίτλο “Η μελέτη των θεμελιώσεων με τους Νέους Κανονισμούς (ΕΑΚ 2000 και ΕΚΟΣ)”, ΤΕΕ, Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. (2006). Σημειώσεις για το μάθημα επιλογής “Κατολισθήσεις, Ορύγματα και Επιχώματα”.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. (2006). Σημειώσεις για το μάθημα επιλογής “Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις”.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. (2010). Σημειώσεις “Ο σχεδιασμός των θεμελιώσεων με τους Ευρωκώδικες ΕC7-EC2-EC8”.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ., ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΣ Θ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α,, ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ Δ. (2012).Βιβλίο “Θεμελιώσεις, Αντιστηρίξεις και Γεωτεχνικά Έργα με τη χρήση των Ευρωκωδίκων”, Εκδόσεις Αϊβάζη, Θεσσαλονίκη, 2012.

Επικοινωνία
 

ΕΠΕΑΕΚ

ΕΠΕΑΕΚ