Σύνδεση

Είσοδος
 
Αρχική arrow Το Τμήμα arrow Σπουδές arrow Προπτυχιακές
Προπτυχιακές
Αξιολόγηση μαθημάτων Εκτύπωση E-mail

Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων

Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε στο Τμήμα μας κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. Πραγματοποιείται δύο φορές ετησίως, πριν τη λήξη του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου αντίστοιχα, σε περίοδο που επιλέγει το ίδιο το Τμήμα.

Οι φοιτητές συμμετέχουν στην ηλεκτρονική αξιολόγηση συμπληρώνοντας διαδικτυακά στην πλατφόρμα της ΜΟ.ΔΙ.Π. δύο ερωτηματολόγια:

  • ένα για κάθε μάθημα που έχουν δηλώσει και
  • ένα για τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Αξιολογήσεις

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

 
Συνοπτικός πίνακας των μαθημάτων Εκτύπωση E-mail

Συνοπτικός πίνακας των μαθημάτων όλων των ετών σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών  

(Μέσα σε παρένθεση αναφέρεται ο εβδομαδιαίος αριθμός των ωρών διδασκαλίας του κάθε μαθήματος)

 

Μαθήματα
1ο εξάμηνο
2ο εξάμηνο
3ο εξάμηνο
4ο εξάμηνο
5ο εξάμηνο
6ο εξάμηνο
7ο εξάμηνο
8ο εξάμηνο
9ο εξάμηνο
10ο εξάμηνο
1ο
Δομικά Υλικά Ι (4)
Δομικά Υλικά ΙΙ (4)
Αντοχή Υλικών και Δομικών Στοιχείων ΙΙ (5)
Εφαρμοσμένη Στατική Ι (5)
Εφαρμοσμένη Στατική ΙΙ (5)
Εφαρμοσμένη Στατική ΙΙΙ (5)
Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα ΙΙ (5)
Δυναμική των Κατασκευών Ι (4)
Επιλογή (3)
Επιλογή (3)
2ο
Τεχνικές Σχεδιάσεις (4)
Αντοχή Υλικών και Δομικών Στοιχείων Ι (5)
Μηχανική Ρευστών (5)
Υδραυλική (4)
Υπόγεια Υδραυλική και Υδρολογία (5)
Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα Ι (5)
Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ (4)
Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα ΙΙΙ (6)
Επιλογή (3)
Επιλογή (3)
3ο
Μαθηματικά Ι (6)
Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολεοδομία-Χωροταξία (3)
Γεωδαισία Ι (4)
Γεωδαισία ΙΙ (4)
Υδρεύσεις – Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις (5)
Μεταλλικές Κατασκευές Ι (5)
Ακτομηχανική και Λιμενικά Έργα (4)
Θεμελιώσεις – Αντιστηρίξεις και Γεωτεχνικά Έργα (5)
Επιλογή (3)
Επιλογή (3)
4ο
Φυσική (4)
Μαθηματικά ΙΙ (5)
Τεχνική Γεωλογία Ι (5)
Οικοδομική I (5)
Εδαφομηχανική Ι (5)
Τεχνική Περιβάλλοντος (5)
Οργάνωση και Προγραμματισμός Έργων (5)
Διαχείριση Έργων (3)
Επιλογή (3)
Διπλωματική Εργασία
5ο
Τεχνική Μηχανική Ι (5)
Πληροφορική (4)
Μαθηματικά ΙΙΙ (4)
Συγκοινωνιακή Τεχνική (4)
Οδοποιία Ι (4)
Εδαφομηχανική ΙΙ (5)
Σχεδιασμός Μεταφορών (4)
Επιλογή (3)
Επιλογή (3)

6ο
Στατιστική (3)
Εφαρμογές της Πληροφορικής σε Θέματα Πολιτικού Μηχανικού (3)
Αριθμητική Ανάλυση (4)

Οικοδομική II (5)
Οδοποιία ΙΙ (4)
Επιλογή (3)
Επιλογή (3)
Επιλογή (3)

7ο


Επιλογή (3)
Επιλογή (3)
Επιλογή (3)

8οΠρακτική Άσκηση (ελεύθερη επιπλέον επιλογή)
Επιλογή (3)

Σύνολο μαθημάτων
6
6
6
5
6
6
7
8
8
3
Σύνολο ωρών
26
24
27
32
29
29
28
27
24
9
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τομέας
7ο εξάμηνο
8ο εξάμηνο
9ο εξάμηνο
10ο εξάμηνο
Τ.Ε.Τ.Κ.
tetk-180.png

Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κατασκευών Ι (3)
Προεντεταμένο Σκυρόδεμα (3)
Δυναμική των Κατασκευών ΙΙ (3)
Προκατασκευασμένα Κτίρια από Σκυρόδεμα (3)
Επιφανειακοί φορείς (4)
Ειδικά Θέματα Οικοδομικής (3)
Λεπτότοιχες Διατομές και Ελαστική Ευστάθεια (3)
Ειδικά Θέματα Δομικών Υλικών (3)

Επιφανειακοί Φορείς ΙΙ (3)
Αντισεισμική Τεχνολογία και Παθολογία Κατασκευών Σκυροδέματος (3)
Ειδικά Θέματα Μεταλλικών Κατασκευών (3)

Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙΙ (3)
Εισαγωγή στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό (3)
Ανελαστική Ανάλυση Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (3)

Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κατασκευών ΙΙ (3)
Ολόσωμες Γέφυρες (3)
Ειδικά θέματα Στατικής (3)

Εφαρμογές στη Θεωρία Ελαστικότητας (3)
Σιδηρές Γέφυρες (3)
Ελαστοπλαστικός Υπολογισμός Κατασκευών (3)

Πυροπροστασία των κτιριακών Κατασκευών (3)
Ειδικές Κατασκευές Σκυροδέματος (3)
Εφαρμογές στη Θεωρία Ελαστοδυναμικής (3)


Συμπεριφορά και Ιδιότητες Οπλισμένου Σκυροδέματος (3)Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία (3)Πειραματική Μηχανική (3)Επισκευή Κτιρίων από Σκυρόδεμα και Τοιχοποιία (3)Ξύλινες Κατασκευές (3)Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών (3)Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων (3)Τεχνικές Προγραμματισμού και Χρήση Λογισμικού Η/Υ στις Κατασκευές (3)

Τ.Υ.Τ.Π.
tytp-180.png
Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (3)
Υδραυλική των Υπόγειων Ροών (3)
Υδρομετρία και Υδραυλικά Ομοιώματα (3)
Εργαστηριακές Μέθοδοι Αποτίμησης Ποιότητας Νερού και Λυμάτων (3)
Σχεδιασμός Έργων Άρδευσης και Αποστράγγισης (3)
Μαθηματικά Ομοιώματα Λειτουργίας και Ρύπανσης Υδατινών Οικοσυστημάτων (3)
Διαχείριση Υδατικών Πόρων (3)
Διαχείριση αστικών Στερεών Αποβλήτων (3)

Αριθμητικές Μέθοδοι στην Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα (3)
Σχεδιασμός και Κατασκευή Λιμενικών Έργων (3)
Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων (3)

Υδραυλική των Ανοικτών Αγωγών (3)
Υδροηλεκτρικά Έργα (3)
Περιβαλλοντική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση (3)

Παράκτια Ωκεανογραφία (3)
Παράκτια Τεχνικά Έργα (3)
Θαλάσσιες Κατασκευές (3)

Σχεδιασμός Έργων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (3)
Σχεδιασμός και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (3)
Τεχνική Ποταμών (3)


Γεωθερμία (3)Μη Μόνιμες Ροές (3)Περιβαλλοντική Υδραυλική (3)Κυματομηχανική (3)Διεργασίες Επεξεργασίας Νερού και Υγρών Αποβλήτων (3)Τεχνική Υδρολογία (3)

Τ.Γ.Μ.
tgm-180.png
Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική (3)
Εργαστηριακές και Επιτόπου Δοκιμές Εδαφομηχανικής (3)
Τεχνική Γεωλογία ΙΙ (3)
Μέθοδοι Βελτίωσης του Εδάφους - Ενίσχυση Θεμελιώσεων (3)
Βαθιές Θεμελιώσεις (3)
Τεχνική Γεωδαισία (3)
Αριθμητικές Μέθοδοι στη Γεωτεχνική Μηχανή Ι (3)
Ειδικά Θέματα Βραχομηχανικής και Τεχνικής Γεωλογίας (3)

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων Ι (3)
Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις (3)
Γεωτεχνική Περιβάλλοντος (3)

Βραχομηχανική Ι (3)
Βραχομηχανική ΙΙ (3)
Αριθμητικές Μέθοδοι στη Γεωτεχνική Μηχανή ΙΙ (3)

Φωτογραμμετρία – Γεωπληροφοριακά Συστήματα (3)
Σύγχρονα Συστήματα Μετρήσεων και Επεξεργασίας Γεωδαιτικών Δεδομένων (3)
Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων ΙΙ (3)


Περιβαλλοντική Τεχνική Γεωλογία (3)
Ειδικά Θέματα Αυτοματοποιημένης Σχεδίασης (3)


Εδαφομηχανική ΙΙΙ (3)Σήραγγες και Φράγματα (3)Κατολισθήσεις – Ορύγματα και Επιχώματα (3)Φωτοερμηνεία Τηλεπισκόπηση και Ειδικά Θέματα Φωτογραμμετρίας (3)

ΤΟ.ΜΕ.Σ.Υ.Δ.Ε.ΑΝ.
tomesydean-180.png
Σχεδιασμός και Κατασκευή Οδοστρωμάτων και Εργαστηριακοί Έλεγχοι (3)
Συστήματα Μεταφορών (3)
Στοιχεία Δικαίου και Τεχνική Νομοθεσία (3)
Σιδηροδρομική Υποδομή (3)
Δομικές Μηχανές (3)
Φιλοσοφία της Τεχνολογίας (3)
Αξιολόγηση Επενδύσεων (3)
Οργάνωση και Διοίκηση Εργοταξίων Δομικών Έργων (3)

Κυκλοφοριακός Έλεγχος (3)
Δημόσιες Συγκοινωνίες (3)
Μελέτες Οδοποιίας και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις (3)

Σχεδιασμός και Κατασκευή Αεροδρομίων (3)
Φιλοσοφία της Τεχνολογίας ΙΙ (3)
Οικονομική των Μεταφορών (3)

Οργάνωση και Διοίκηση Δομικών Επιχειρήσεων (3)
Διαχείριση Οδικών Έργων (3)


Βασικές Αρχές Οικονομικής Θεώρησης και Πολιτικής (3)
Περιφερειακή Ανάπτυξη ΙΙ. Θεωρίες και Εφαρμογές Προγραμματισμού – Σχεδιασμού (3)Εφαρμογές Η/Υ στις Μεταφορές (3)Οδική Ασφάλεια

Διατμηματικό μάθημα


Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στους Π.Μ. (3)

 
Πρόγραμμα διδασκαλίας Εκτύπωση E-mail

Πρόγραμμα διδασκαλίας (v5) εαρινου εξαμήνου 2016-2017

 

 

 
Πρόγραμμα Εξετάσεων Εκτύπωση E-mail

Ιουνίου 2017

Πρόγραμμα V1

Exams Schedule 2017 v1

Ομάδες μαθημάτων


Σεπτεμβρίου 2017

Πρόγραμμα (v1)

Ομάδες μαθημάτων

 

ΕΠΕΑΕΚ

ΕΠΕΑΕΚ