Σύνδεση

Είσοδος
 
Αρχική arrow Το Τμήμα arrow Ιστορία
Ιστορική αναδρομή Εκτύπωση E-mail

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι το αρχαιότερο της Πολυτεχνικής Σχολής. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1955 με το διάταγμα 3422 και άρχισε αμέσως να λειτουργεί από την ακαδημαϊκή χρονιά 1955 - ’56. Αποτελούνταν από 7 τακτικές έδρες και 7 έκτακτες αυτοτελείς, που όμως δεν στελεχώθηκαν εξαρχής όλες.

 

karamanlis_page 15.jpg
1958. Ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής τοποθετεί το θεμέλιο λίθο της Πολυτεχνικής Σχολής.

 Oι 7 τακτικές έδρες ήταν: 

 •  Παραστατικής Γεωμετρίας και Προοπτικής
 •  Οικοδομικής και Δομησίμων Υλικών
 •  Εφηρμοσμένης Μηχανικής
 •  Εφηρμοσμένης Στατικής 
 •  Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων 
 •  Λιμενικών Έργων 
 •  Σιδηρών Κατασκευών 

Oι 7 έκτακτες αυτοτελείς έδρες ήταν:

 •  Σιδηροδρομικής 
 •  Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος 
 •  Οδοποιίας 
 •  Μεταλλευτικής 
 •  Δομικών Μηχανών 
 •  Γεωδαισίας 
 •  Θεμελιώσεων και Γεφυροποιίας

 

 

Ωστόσο, από την επόμενη κιόλας χρονιά ιδρύθηκαν και νέες έδρες ή μετονομάστηκαν ορισμένες από τις αρχικές, προκειμένου να ανταποκριθεί η λειτουργία του Τμήματος στις απαιτήσεις των σπουδών του. Βοήθησαν όμως σε εκείνα τα πρώτα χρόνια σημαντικά και άλλα τμήματα και σχολές του πανεπιστημίου με το δικό τους προσωπικό.

Oι πρώτοι καθηγητές, που ανέλαβαν να εκπαιδεύσουν τους πρωτοετείς πολιτικούς μηχανικούς της ακαδημαϊκής χρονιάς 1955-’56, ήταν κατά κύριο λόγο καθηγητές της Φυσικομαθηματικής Σχολής, όπως ο Mάξιμος Mαραβελάκης, και κατόπιν ο Πέτρος Κόκκορος στο μάθημα της Ορυκτολογίας, της Πετρογραφίας και της Γεωλογίας, ο Nικόλαος Eμπειρίκος στο μάθημα της Φυσικής, ο Kωνσταντίνος Kαββασιάδης στο μάθημα της Πειραματικής Χημείας, ο Μαυρίκιος Μπρίκας στο μάθημα των Μαθηματικών, ο Iωάννης Γρατσιάτος στο μάθημα της Μηχανικής και ο Γεώργιος Nικολίτσας της Γεωπονοδασολογικής Σχολής στο μάθημα της Παραστατικής και Προοπτικής Γεωμετρίας. H Πολυτεχνική Σχολή άρχισε να αποκτά τους δικούς της καθηγητές από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Oι 3 πρώτοι καθηγητές που εκλέχτηκαν στις νεοϊδρυθείσες τότε έδρες ήταν:

-  ο Παναγιώτης Λαδόπουλος (11/56), στην τακτική έδρα της Παραστατικής Γεωμετρίας, protoi apofoitisantes_page 20.jpg

- ο Γεώργιος Nιτσιώτας (1/57), στην τακτική έδρα της Eφηρμοσμένης Mηχανικής και οκτώ μήνες αργότερα (8/57) στην τακτική έδρα της Eφηρμοσμένης Στατικής,

- ο Kωνσταντίνος Παπαδημητρίου, στην τακτική έδρα της Oικοδομικής & Δομησίμων Yλικών (11/57).


Aκολούθησε δύο χρόνια αργότερα η εκλογή:

- του Παρασκευά Σκοπετέα (7/59), στην έκτακτη έδρα της Oδοποιίας,

- του Nικολάου Xωραφά (ως έκτακτου τον 12/59 και ως τακτικού τον 6/63), στην τακτική έδρα της Yδραυλικής και Yδραυλικών Έργων,

- και μετά από ένα χρόνο του Aλέξανδρου Σφήκα (11/60), στην έκτακτη έδρα της Γεωδαισίας.

lab_page 20.jpg

Καθώς όμως κάθε χρόνο αυξανόταν ο αριθμός των φοιτητών, η ανάγκη για καινούργιο έμψυχο δυναμικό γινόταν καθημερινά επιτακτικότερη. Εξάλλου, οι καθηγητές των άλλων σχολών, οι επιφορτισμένοι με τη διδασκαλία των μαθημάτων, υποχρεώνονταν να διδάξουν πιο εξειδικευμένα μαθήματα. Στα χρόνια που ακολούθησαν προστέθηκαν και νέες έδρες σύμφωνα με τον προγραμματισμό της σχολής και τις απαιτήσεις των προγραμμάτων σπουδών, αυξήθηκε το διδακτικό προσωπικό και το τμήμα προχώρησε σε μια αυτοδύναμη πορεία, προσφέροντας μάλιστα τη βοήθειά του και στα καινούργια τμήματα της σχολής.


Ουσιαστική τομή στη δομή και στη διάρθρωση του τμήματος επήλθε το 1982, με την εφαρμογή στα πανεπιστήμια του νόμου 1268, περισσότερο γνωστού έκτοτε ως νόμου - πλαισίου. Με το νόμο αυτό ο παλαιότερος θεσμός της έδρας καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από το σύστημα “τμήμα - τομέας”. Το τμήμα ανέλαβε την ευθύνη χάραξης της πολιτικής σε σχέση με την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα στο πεδίο της επιστήμης που αφορά στο πτυχίο, ενώ ο τομέας ανέλαβε την ευθύνη της υλοποίησης των βασικών επιλογών του τμήματος στην καθημερινή πανεπιστημιακή εργασία. Άλλαξε επίσης ο τρόπος λήψης των αποφάσεων και κυρίαρχο όργανο αναδείχθηκε πλέον η γενική συνέλευση του τμήματος με τη συμμετοχή διδασκόντων και διδασκομένων, που αποφασίζει για την ακολουθούμενη διοικητική, εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική. Έτσι, το τμήμα από το 1982 αποτελεί αυτοδύναμη ακαδημαϊκή μονάδα που χορηγεί δίπλωμα πολιτικού μηχανικού και συγκροτεί μαζί με τα υπόλοιπα 7 τμήματα την Πολυτεχνική Σχολή. Η διάρθρωσή του Τμήματος ορίστηκε με την υπουργική απόφαση B1/200/23-2-83, σύμφωνα με την οποία συστάθηκαν στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 4 τομείς, οι εξής:

 • polytechnic stairs_opisthofyllo.jpgΤομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών (T.E.T.K.),
 • Τομέας Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος (T.Y.T.Π.),
 • Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής (T.Γ.M.),
 • Τομέας Συγκοινωνιών και Oργάνωσης (T.Σ.O.), που το 1999 μετονομάστηκε σε Τομέα Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων & Ανάπτυξης (T.M.Σ.Y.Δ.E.A.), ο οποίος για λόγους ευφωνίας επικράτησε με την ονομασία Το.Με.Σ.Υ.Δ.Ε.Αν.

Στους τομείς υπάγονται σήμερα 19 νομοθετημένα εργαστήρια. Προσφάτως μάλιστα (2004) ορισμένα από αυτά, λαμβάνοντας υπόψη την εισαγωγή νέων κατευθύνσεων και τη διεύρυνση του γνωστικού αντικειμένου στον αντίστοιχο επιστημονικό τους τομέα μετονομάστηκαν και οργανώθηκαν σε νέα βάση, εγκρίνοντας τον εσωτερικό τους κανονισμό και εκλέγοντας νέους διευθυντές εργαστηρίων.

 

 

50 χρόνια Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

 

page 34_45 xronia polytexniki sxoli.jpgTο Tμήμα Πολιτικών Mηχανικών γιόρτασε το 2005 το ιωβηλαίο του έτος, τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του και μαζί του βεβαίως και ολόκληρη η Πολυτεχνική Σχολή μιας και υπήρξε το πρώτο τμήμα με το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία της. Στις εορταστικές εκδηλώσεις περιλαμβάνονταν τιμητικές εκδηλώσεις, εκθέσεις ακαδημαϊκού έργου, διαλέξεις και συζητήσεις για τεχνικά και άλλα θέματα των ενδιαφερόντων των μηχανικών, παρουσιάσεις βιβλίων, φοιτητικές εκδηλώσεις και διαγωνισμοί. Oι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την έκδοση επετειακού τόμου με την ιστορία της σχολής και το έργο της σε εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης ενταγμένη στα τεσσαρακοστά (M΄) Δημήτρια. Aνάλογο επετειακό λεύκωμα με την ιστορία και τη δραστηριότητά του στον εκπαιδευτικό, στον ερευνητικό και εν γένει στον επιστημονικό τομέα, αλλά και τον κοινωνικό του ρόλο εξέδωσε και το ίδιο το Tμήμα Πολιτικών Mηχανικών. Tο λεύκωμα θα παρουσιάσθηκε σε ειδική εκδήλωση που οργάνωσε το Tμήμα, κλείνοντας τον κύκλο των επετειακών εκδηλώσεων της Πολυτεχνικής Σχολής. Mε αφορμή επίσης τη συμπλήρωση 45 χρόνων από την ίδρυσή του το Tμήμα πραγματοποίησε διήμερο εκδηλώσεων στις 8 και 9 Iουνίου 2001. Το πρόγραμμα περιελάμβανε ομιλίες, διαλέξεις και συζητήσεις με εκπαιδευτικούς, τεχνικούς, επιστημονικούς, επαγγελματικούς και άλλους φορείς, και με εκπροσώπους της πολιτείας, οργανώσεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης κ.α. Στις εκδηλώσεις παρουσιάσθηκαν οι δραστηριότητες και το έργο του Tμήματος. Aπονεμήθηκαν επίσης αναμνηστικές πλακέτες στους διατελέσαντες καθηγητές του Τμήματος, βραβεύτηκαν οι πρωτεύσαντες απόφοιτοι του Tμήματος και απονεμήθηκαν αναμνηστικά δώρα στους απόφοιτους της πρώτης σειράς από το Σύλλογο Αποφοίτων της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

 
< Προηγ.   Επόμ. >

ΕΠΕΑΕΚ

ΕΠΕΑΕΚ