Σύνδεση

Είσοδος
 
Αρχική arrow Ειδήσεις arrow Έγγραφα Δ.Ε.Π.
Έγγραφα Δ.Ε.Π.

egs-doc-logo.pngΈγγραφα, σχετικά με τις εκλογές-εξελίξεις των μελών Δ.Ε.Π.

 • 1. Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος, στη συγκεκριμένη βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο.
 • 2. Προθεσμία Υποβολής Υποψηφιοτήτων.
 • 3. Υποβληθείσες υποψηφιότητες.
 • 4. Συγκρότηση από το Τμήμα της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση των υποψηφίων μελών Δ.Ε.Π. για τη συγκεκριμένη βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο.

 Mονιμοποίηση στην κατεχόμενη βαθμίδα gs-8-7-3-2017_1 Εκτύπωση E-mail

Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος για τη μονιμοποίηση στην κατεχόμενη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, Δ. Πιτιλάκη, Γ.Σ.Ε.Σ. 8/7-3-2017.

Συνεδρίαση Εκλεκτορικού σώματος για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής 29/3/2017. 

Κοινή συνεδρίαση Εκλεκτορικού σώματος και Συνέλευσης Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για τη μονιμοποίηση του Δ. Πιτιλάκη στην κατεχόμενη βαθμίδα 23/5/2017.

Σχετικά Αρχεία

 
Mονιμοποίηση στην κατεχόμενη βαθμίδα gs-8-7-3-2017_2 Εκτύπωση E-mail

Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος για τη μονιμοποίηση στην κατεχόμενη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, Χ. Γεωργιάδη, Γ.Σ.Ε.Σ. 8/7-3-2017.

Συνεδρίαση Εκλεκτορικού σώματος για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής 29/3/2017. 

Κοινή συνεδρίαση Εκλεκτορικού σώματος και Συνέλευσης Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για τη μονιμοποίηση του Χ. Γεωργιάδη στην κατεχόμενη βαθμίδα 23/5/2017.

Σχετικά Αρχεία

 
Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή APP297 Εκτύπωση E-mail

Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πειραματικές μέθοδοι στην αντοχή των υλικών, δομικών στοιχείων και κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού".

Κωδικός Apella: APP297 (παλιός κωδικός: 00001775463)

ΦΕΚ προκήρυξης: 1163/16-11-16/τ.Γ'

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω συστήματος Apella 25/01/2017.

Υποψηφιότητες (αλφαβητικά): Μ.-Σ. Βουτετάκη, Κ. Κατάκαλος, Β. Παλιεράκη, Ξ. Παλιός, Η. Στρεπελιάς, Λ. Τζούνης

Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος Γ.Σ.Ε.Σ. 10/4-4-2017.

Συνεδρίαση Εκλεκτορικού σώματος για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής 11/4/2017.

"Κοινή συνεδρίαση Εκλεκτορικού σώματος και Συνέλευσης Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για την πλήρωση 1 θέσης Επίκουρου Καθηγητή 11/7/2017"

Σχετικά Αρχεία

 
Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή APP295 Εκτύπωση E-mail

Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Στατική και Δυναμική των Κατασκευών".

Κωδικός Apella: APP295 (παλιός κωδικός: 00001774388)

ΦΕΚ προκήρυξης: 1162/16-11-16/τ.Γ'

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω συστήματος Apella 25/01/2017.

Υποψηφιότητες (αλφαβητικά): Ι. Δίκαρος, Α. Καμπίτσης, Α. Κότσογλου, Κ. Κωστινάκης, Γ. Μανούκας, Ι. Ντουρακόπουλος, Η. Παρασκευόπουλος, Δ. Σάββας, Β. Σούλης, Α. Χαραλαμπάκης

Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος Γ.Σ.Ε.Σ. 8/7-3-2017.

Συνεδρίαση Εκλεκτορικού σώματος για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής 29/3/2017. 

Κοινή συνεδρίαση Εκλεκτορικού σώματος και Συνέλευσης Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για την πλήρωση 1 θέσης Επίκουρου Καθηγητή 21/6/2017

Σχετικά Αρχεία

 

 
Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή APP326 Εκτύπωση E-mail

Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή α' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Έλεγχος και επεξεργασία, νερού, λυμάτων και στερεών αποβλήτων".
Κωδικός Apella: APP326 (παλιός κωδικός: 00001983652)
ΦΕΚ προκήρυξης: 1279/14-12-16/τ.Γ' Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω συστήματος Apella 20/02/2017.
Υποψηφιότητες: Ε. Νταρακάς

Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος Γ.Σ.Ε.Σ. 8/7-3-2017.

Συνεδρίαση Εκλεκτορικού σώματος για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής 29/3/2017.

Κοινή συνεδρίαση Εκλεκτορικού σώματος και Συνέλευσης Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για την πλήρωση 1 θέσης Καθηγητή Α' Βαθμίδας 23/5/2017.

Σχετικά Αρχεία

 
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή Εκτύπωση E-mail
Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή α' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Έλεγχος και επεξεργασία, νερού, λυμάτων και στερεών αποβλήτων". ΦΕΚ 1279/14-12-16/τ.Γ' Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω συστήματος Apella 20/02/2017. (Κωδ. Apella: 00001983652)
 
Συγκροτήσεις Ε.Ε.Ε. Εκτύπωση E-mail
 • 1. Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση της Φωτεινής Κεχαγιά, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: "Οδοποιία: Χαράξεις-Οδός και Περιβάλλον" (μοναδική υποψήφια)
 • 2. Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση του Ευθυμίου Κολτσάκη, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: "Μεταλλικές Κατασκευές" (μοναδικός υποψήφιος)
 • 3. Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση των: Αβραάμ Κωνσταντινίδη, Παναγιώτη Γουργιώτη, Στέφανου-Άλντο Παπανικολόπουλου, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: "Μηχανική των Υλικών" (3 υποψήφιοι)
 • 4. Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση των: Χριστίνας Γιαρμά, Ιωάννη Βενέτη, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: "Οικοδομική με έμφαση στην υφροθερμική συμπεριφορά των κτιρίων" (2 υποψήφιοι)

Περισσότερα

 
Προκηρύξεις Θέσεων Εκτύπωση E-mail
1. Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ". ΦΕΚ 1163/16-11-16/τ.Γ' Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω συστήματος Apella 25/01/2017. (Κωδ. Apella: 00001775463)
2. Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ". ΦΕΚ 1162/16-11-16/τ.Γ' Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω συστήματος Apella 25/01/2017. (Κωδ. Apella: 00001774388)
 
Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Εκτύπωση E-mail

-Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση του Νικόλαου Θεοδοσίου, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α' Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: "Διαχείριση υδατικών πόρων. Μέθοδοι προσομοίωσης και βελτιστοποίησης" (μοναδικός υποψήφιος)


-Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση του Αναστάσιου Αναστασιάδη, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: "Πειραματική Εδαφομηχανική-Εδαφοδυναμική" (μοναδικός υποψήφιος)


-Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση της Αικατερίνης Τσικαλουδάκη, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: "Οικοδομική" (μοναδική υποψήφια)


-Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση του Δημητρίου Ραπτάκη, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α' Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: "Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική και Τεχνική Σεισμολογία" (μοναδικός υποψήφιος)

Περισσότερα

 
Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή Εκτύπωση E-mail
1. Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ". ΦΕΚ 660/13-7-16/τ.Γ' Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω συστήματος Apella 20/09/2016. (Κωδ. Apella: 00001397920)
 
Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Εκτύπωση E-mail
Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση του Ευάγγελου Ευθυμίου, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: "Μεταλλικές Κατασκευές" (μοναδικός υποψήφιος)

Περισσότερα

 
Προκηρύξεις Θέσεων Εκτύπωση E-mail
1. Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πειραματική Εδαφομηχανική-Εδαφοδυναμική". ΦΕΚ 480/30-5-16/τ.Γ' Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω συστήματος Apella 22/08/2016. (Κωδ. Apella: 00001300099)
2. Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οικοδομική". ΦΕΚ 485/31-5-16/τ.Γ' Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω συστήματος Apella 22/08/2016. (Κωδ. Apella: 00001300291)
3. Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική των Υλικών". ΦΕΚ 479/30-5-16/τ.Γ' Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω συστήματος Apella 22/08/2016. (Κωδ. Apella: 00001299727)
4. Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οδοποιία: Χαράξεις-Οδός και Περιβάλλον". ΦΕΚ 480/30-5-16/τ.Γ' Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω συστήματος Apella 22/08/2016. (Κωδ. Apella: 00001300005)
 
Προκηρύξεις Θέσεων Εκτύπωση E-mail

1. Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ". ΦΕΚ 343/11-4-16/τ.Γ' Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω συστήματος Apella 21/06/2016. (Κωδ. Apella: 00001181335)

2. Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ". ΦΕΚ 343/11-4-16/τ.Γ' Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω συστήματος Apella 21/06/2016. (Κωδ. Apella: 00001181191)

 
Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Εκτύπωση E-mail

1. Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση της Μαρίας Στεφανίδου, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: "Τεχνολογία Παραδοσιακών Δομικών Υλικών και εφαρμογή νέων μεθοδολογιών " (μοναδική υποψήφια)

Περισσότερα


2. Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση του Ιωάννη Πολίτη, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: "Αστικές Μεταφορές και Διαχείριση Κινητικότητας" (μοναδικός υποψήφιος)

Περισσότερα

 
Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή Εκτύπωση E-mail
Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ". ΦΕΚ 127/17-2-16/τ.Γ' Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω συστήματος Apella 22/04/2016. (Κωδ. Apella: 00001062149)
 
Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή Εκτύπωση E-mail
Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ". ΦΕΚ 114/15-2-16/τ.Γ' Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω συστήματος Apella 19/04/2016. (Κωδ. Apella: 00001058474)
 
Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Εκτύπωση E-mail

Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση της Κλεοπάτρας Πετρουτσάτου, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: "Δομικές Μηχανές, Κοστολόγηση και Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού" (μοναδική υποψήφια)

Μέλη Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής

 
Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή Εκτύπωση E-mail
Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ". ΦΕΚ 1178/19-11-15/τ.Γ' Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω συστήματος Apella 26/01/2016.
 
Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή Εκτύπωση E-mail
Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αστικές Μεταφορές και Διαχείριση Κινητικότητας". ΦΕΚ 1148/11-11-15/τ.Γ' Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω συστήματος Apella 25/01/2016.
 
Προκηρύξεις Θέσεων Εκτύπωση E-mail

Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Δομικές Μηχανές, Κοστολόγηση και Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού". ΦΕΚ 558/17-6-15 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω συστήματος Apella 26/8/2015.

Περισσότερα
 
Συγκρότηση ΕΙδικής Επταμελούς Επιτροπής Εκτύπωση E-mail

Συγκρότηση ΕΙδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση του Αναστασίου Αναστασιάδη, για τη μονιμοποίησή του στην κατεχόμενη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: "Πειραματική Εδαφομηχανική-Εδαφοδυναμική¨

Περισσότερα

 
Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Εκτύπωση E-mail
 • 1. Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση του Βασιλείου Παπανικολάου, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: "Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα" (μοναδικός υποψήφιος)
 • 2. Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση του Ευάγγελου Μάνθου, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: "Οδοποιία: Ασφαλτικά μείγματα και οδοστρώματα" (μοναδικός υποψήφιος)
 • 3. Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση της Αγόρω Δημάδη, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: "Τεχνική Γεωλογία: Υδρογεωλογικές έρευνες και εφαρμογές σε διαρρηγμένα και καρστικοποιημένα πετρώματα" (μοναδική υποψήφια)

Σχετικά Αρχεία

 
Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Εκτύπωση E-mail

 

 

 

 
Προκηρύξεις Θέσεων Εκτύπωση E-mail
 • 1.Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα". ΦΕΚ 1127/22-8-14 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω συστήματος Apella 4/11/2014.(link)
 • 2.Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνική Γεωλογία: Υδρογεωλογικές έρευνες και εφαρμογές σε διαρρηγμένα και καρστικοποιημένα πετρώματα". ΦΕΚ 1137/25-8-14 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω συστήματος Apella 10/11/2014.(link)
 • 3.Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οδοποιία: Ασφαλτικά μείγματα και οδοστρώματα". ΦΕΚ 1136/25-8-14 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω συστήματος Apella 10/11/2014.(link)
 
Προκήρυξη μιας θέσης Εκτύπωση E-mail

Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: "Τεχνική Γεωλογία: Διερεύνηση της συμπεριφοράς γεωλογικών σχηματισμών με πειραματικές μεθόδους και αριθμητική προσομοίωση". ΦΕΚ 815/28-6-2014/τ.Γ'. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 9/9/14.

doc Προκήρυξη

 

 
Προκηρύξεις Θέσεων Εκτύπωση E-mail
 
Προκηρύξεις για εξέλιξη μελών ΔΕΠ 23-05-14 Εκτύπωση E-mail
doc Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομικά και Πολιτικές Αειφορικής Διαχείρισης Υδατικών Συστημάτων"-ΦΕΚ548/29-4-2014/τ.Γ', Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 14/7/14.
 
doc Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οικοδομική. Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Παράμετροι"-ΦΕΚ548/29-4-2014/τ.Γ', Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 14/7/14.
 
Προκηρύξεις για εξέλιξη μελών ΔΕΠ 13-05-14 Εκτύπωση E-mail
 • Προκήρυξη-1: Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητικές και αναλυτικές μέθοδοι στην εδαφομηχανική»
 • Προκήρυξη-2: Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φωτοερμηνεία και φωτογραμμετρία με έμφαση σε θέματα πολιτικού μηχανικού»
 • Προκήρυξη-3: Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του καθηγητή Α' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μερικές διαφορικές εξισώσεις και εφαρμογές τους»
 
Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Εκτύπωση E-mail
 • 1. Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση του Δημητρίου Αραβαντινού, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α' Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Οικοδομική. Υγρασία σε παλιές και νέες κτιριακές κατασκευές» ( zip ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)((μοναδικός υποψήφιος))
 • 2. Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση του Γεωργίου Αρετούλη, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση και οικονομική της κατασκευής τεχνικών έργων» zip ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ( )((μοναδικός υποψήφιος))
 • 3. Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση του Στυλιανού Δημόπουλου, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία: Γνωσιολογία και θεωρία των πρώτων αρχών» zip ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ( )((μοναδικός υποψήφιος))
 
Συγκροτηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Εκτύπωση E-mail
 • -Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση της Αντιγόνης Ζαφειράκου, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητικές και πειραματικές μέθοδοι αποτίμησης ποιότητας υδάτων» (zip ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)((μοναδικός υποψήφιος))
 • -Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση του Θεοφάνη Καραμπά, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Παράκτια μηχανική και τεχνικές προστασίας ακτών»(zip ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)(μοναδικός υποψήφιος)
 • -Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση του Αναστασίου Σέξτου, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Πληροφορικής στην ανάλυση και τον σχεδιασμό κτιριακών κατασκευών και γεφυρών»(zip ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)(μοναδικός υποψήφιος)

 

 
Προκήρυξη θέσης επίκουρου καθηγητή Εκτύπωση E-mail

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 161/10-2-2014 τ.Γ΄και η προθεσμία υποβολής των διακιολογητικών λήγει στις 22 Απριλίου 2014.

doc Προκήρυξη θέσης επίκουρου καθηγητή

 
Συγκρότηση Επταμελούς κοινοποίηση Εκτύπωση E-mail
zip Συγκρότηση Επταμελούς κοινοποίηση
 
Προκηρύξεις Θέσεων Εκτύπωση E-mail

Προκήρυξη θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας.

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 752/19-7-2013 τ. Γ΄  και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 24 Σεπτεμβρίου 2013.

doc Προκήρυξη θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας

 

Προκήρυξη θέσεων καθηγητών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 760/23-7-2913 τ.Γ΄και η προθεσμία υποβολής των διακιολογητικών λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου 2013.

doc Προκήρυξη 01 

doc Προκήρυξη 02

 
ΑΔΙΠ ΓΙΑ ΣΕΞΤΟ Εκτύπωση E-mail
doc Περισσότερα
 
Διαβιβαστικό Κολοκυθά για ορισμό επταμελούς Εκτύπωση E-mail
doc Περισσότερα
 
Διαβιβαστικό Λακάκη για ορισμό επταμελούς Εκτύπωση E-mail
doc Περισσότερα
 
Συγκρότηση Ειδικών Επταμελών Επιτροπών για Θεοδοσίου και Ξενίδη Εκτύπωση E-mail

zip περισσότερα

 
Προτεινόμενοι ειδικοί επιστήμονες του εξωτερικού προς έγκριση Εκτύπωση E-mail

zip Περισσότερα

 
Προκηρύξεις θέσεων (ΑΔΙΠ) Εκτύπωση E-mail

zipΠερισσότερα

zip Έγκρισεις

 
Προκηρύξεις θέσεων Εκτύπωση E-mail
 
Διορισμός του Γεωργίου Στεφάνου σε θέση επίκουρου καθηγητή Εκτύπωση E-mail

Σας γνωρίζουμε ότι στη  συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και του ειδικού εκλεκτορικού σώματος αριθμ. 2/16-10-2012, αποφασίστηκε η εκλογή του Γεωργίου Στεφάνου του Στέργιου, για την πλήρωση μιας (1) θέσης επίκουρου καθηγητή του Tομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Στατική και Δυναμική των Κατασκευών», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/82, των άρθρων 6 (Δ΄) [όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 3027/2002 (άρθρο 3, παρ. 10 και 11)] και 28 (παρ. 26) του ν. 2083/92, του άρθρου 1 (παρ. 2, εδ. α΄) του ν. 2517/97 και του ν. 3549/2007.

doc Περισσότερα

 
Ανακοινώσεις Γραμματείας Εκτύπωση E-mail

zip Για μονιμοποίηση Σέξτου - (στην Κοσμητεία) Διορ. Δούκα Διορ. Κεχαγιά Διορ. Νικ. Θεοδοσίου Διορ. Τσικαλουδάκη

zip Προκήρυξη κενής από Ευμορφοπούλου Προκήρυξη κενής από Κανάρη-Τσατσάγια Προκήρυξη κενής από Μελαδιώτη Προκήρυξη κενής από Παπανικολάου Προκήρυξη κενής από Πετρίδου-Χρυσοχοΐδου Προκήρυξη κενής από Σταυρακάκη Προκήρυξη κενής από Σχοινά Προκήρυξη για εξέλιξη Ι. Ξενίδη Προκήρυξη για εξέλιξη Νταρακά Προκήρυξη για εξέλιξη Χαρ. Γεωργιάδη
 
Ανακοινώσεις Γραμματείας Εκτύπωση E-mail

Προκήρυξη θέσης Δ.E.Π.  από doc Άγγελου Χατζηαγγέλου
Προκήρυξη θέσης Δ.E.Π. για εξέλιξη προσωπικού doc Δημήτριος Πιτιλάκης 
Προκήρυξη θέσης Δ.E.Π. για εξέλιξη προσωπικού doc Χαράλαμπος Γεωργιάδης
Προκήρυξη θέσης Δ.E.Π. για εξέλιξη προσωπικού doc Ευθύμιος Νταρακάς
Oρισμός εισηγητικής επιτροπής  doc Αικατερίνης Τσικαλουδάκη
Oρισμός εισηγητικής επιτροπής doc Δημητρίου Ραπτάκη
Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή μέλους Δ.E.Π. doc Δημητρίου Ραπτάκη
Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή μέλους Δ.E.Π. doc Αικατερίνης Τσικαλουδάκη

 

ΕΠΕΑΕΚ

ΕΠΕΑΕΚ