Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων 2018 που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους στα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις του ΑΠΘ,  με το σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής του ΥΠΠΕΘ https://eregister.it.minedu.gov.gr έως τις 17 (18) Σεπτεμβρίου 2018, καλούνται από Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018 (9 π.μ.) έως και την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 να:

 • Βήμα 1ο: Καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ενεργοποίησης ακαδημαϊκών υπηρεσιών του ΑΠΘ: http://register.auth.gr,
 • Βήμα 2ο: Προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος εγγραφής τους για έλεγχο ταυτοπροσωπίας, φέροντας μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και σε φωτοτυπία, και δυο μικρές φωτογραφίες.
  Στη συνέχεια, και μόνο εφόσον ολοκληρώσουν τα παραπάνω βήματα εντός της καθορισμένης προθεσμίας,
 • Βήμα 3ο: θα λάβουν
  α) οδηγίες ως προς την παραλαβή των κωδικών που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της φοιτητικής τους ιδιότητας (ιδρυματικός λογαριασμός χρήστη ΑΠΘ για π.χ. έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, έκδοση κάρτας σίτισης, αίτηση συγγραμμάτων κ.λπ.),
  β) κατόπιν αίτησής τους στη Γραμματεία, βεβαίωση εγγραφής, την οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης μπορούν να χρησιμοποιούν, με την επίδειξη και της αστυνομικής τους ταυτότητας, για έκδοση δελτίου μειωμένου εισιτηρίου κατά τις μετακινήσεις τους με τα ΜΜΜ της Θεσσαλονίκης, έως την έκδοση της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας.

Ο εγγραφείς/Η εγγραφείσα, ο οποίος/η οποία επιθυμεί να συμμετέχει στη διαδικασία μετεγγραφών του ακ. έτους 2018-19, και μόνο στην περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του/της για εξαιρετικούς λόγους, μπορεί:

 1. να απευθύνεται σε ΚΕΠ του τόπου κατοικίας τους/της, υποβάλλοντας θεωρημένη για τη γνησιότητα της υπογραφής του/της αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων. Η αίτηση, με αντίγραφο ταυτότητας, μπορεί να αποστέλλεται στη Γραμματεία είτε μέσω ΚΕΠ είτε με ταχυμεταφορά, ή
 2. να εξουσιοδοτήσει ο ίδιος/ίδια πρόσωπο το οποίο θα προσέλθει στη Γραμματεία για έλεγχο ταυτοπροσωπίας, προσκομίζοντας εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής και την ταυτότητα/διαβατήριο και των δύο προσώπων (εξουσιοδοτούντος/-ούσης και εξουσιοδοτούμενου/-ης).

Κατόπιν του α) ή του β) (ολοκλήρωση Βήματος 2ου), θα λάβει οδηγίες για τη χορήγηση των κωδικών που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της φοιτητικής ιδιότητας (Βήμα 3ο), προκειμένου να συμμετέχει στη συνέχεια στη διαδικασία μετεγγραφών τρέχοντος έτους.

Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση του ατομικού στατιστικού δελτίου από τους νεοεισαχθέντες φοιτητές και νεοεισαχθείσες φοιτήτριες είναι υποχρεωτική βάσει του Νόμου 3832/2010.  Επομένως, όσοι/όσες δεν το έχουν κάνει ήδη ηλεκτρονικά κατά την εγγραφή τους στο https://eregister.it.minedu.gov.gr μπορούν να το παραλάβουν, συμπληρώσουν και καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους εντύπως, κατά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας.
Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδο στο http://register.auth.gr και τη συμπλήρωση των στοιχείων που ζητούνται, μπορείτε να απευθύνεστε στην εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr
Εάν δεν διαθέτετε υπολογιστή/πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορείτε να απευθύνεστε στη  νησίδα υπολογιστών ή στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ στον προθάλαμο του Αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΑΠΘ.
  
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Όσοι/όσες, κατά την εγγραφή τους στο https://eregister.it.minedu.gov.gr
α) καταχώρησαν λανθασμένο ΑΜΚΑ ή/και  δεν αντιλήφθηκαν ότι δεν επιστρέφονταν τα προσωπικά τους στοιχεία ολοκληρωμένα ή ορθά (π.χ. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας), με αποτέλεσμα να τα αποδεχθούν ως ορθά προχωρώντας σε οριστική υποβολή ή β) προέβησαν σε αλλαγή ΑΔΤ μετά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους, οπότε ο ΑΔΤ που έχει καταχωρηθεί στα Π.Σ. των πανελλαδικών εξετάσεων δεν είναι πλέον σε ισχύ, θα μπορούν να επικαιροποιήσουν, να συμπληρώσουν ή να διορθώσουν όσα στοιχεία θα τους επιτρέπει η καταχώρηση αυτών στο http://register.auth.gr
Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία θα ελεγχθούν και θα ταυτοποιηθούν/επικαιροποιηθούν κατά την προσέλευσή τους στη Γραμματεία, με τα απαραίτητα για την περίπτωσή τους πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία δύναται να ζητήσει η Γραμματεία κατά την κρίση της.
2. Όσοι/όσες, κατά την εγγραφή τους https://eregister.it.minedu.gov.gr υπέβαλαν αίτηση διαγραφής α) από το ΑΠΘ για εγγραφή σε άλλο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή β) από άλλο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για εγγραφή στο ΑΠΘ, δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία επιπλέον ενέργεια (π.χ. να υποβάλουν αίτηση διαγραφής στο Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι/-ες) καθώς τα απαραίτητα για τη διαγραφή δικαιολογητικά θα διακινηθούν υπηρεσιακά, προκειμένου για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο νέο Τμήμα επιτυχίας τους.

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ, την Τρίτη 6 Νοεμβρίου και ώρα 12:00.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Θεσσαλονίκη, 24/9/2018

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 1 Οκτωβρίου 2018.

Το πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Μόλις ενημερωθεί η Γραμματεία του Τμήματος από το Υπουργείο Παιδείας για τη διαδικασία και ημερομηνίες της ταυτοπροσωπίας των νεοεισαχθέντων φοιτητών, θα βγει σχετική ανακοίνωση. Πέρυσι τα δικαιολογητικά ήταν μια φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και δυο μικρές έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας, χωρίς συγκεκριμένες προδιαγραφές. Πιθανόν να ισχύσει το ίδιο και φέτος.

Εγγραφές των Εισαγόμενων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών Απόφοιτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και των Αποφοίτων Λυκείων ή Αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19.

Οι αιτήσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» θα πραγματοποιηθούν από την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι αιτήσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» θα πραγματοποιηθούν από την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018.

Την Τρίτη 11/9/2018 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα συνεδριάσεων-τηλεδιασκέψεων του Τμήματος, πίσω από το κτίριο της Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος (γυάλινο κτίριο).
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12/9/2018 και ώρα 10.00.

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των υποψηφίων διδακτόρων, που η αίτησή τους εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος στις 26/26-6-2018, θα πραγματοποιηθούν από 10 έως 28 Σεπτεμβρίου στη Γραμματεία του Τμήματος και ώρες 11.00-13.00.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή:
1. Αστυνομική Ταυτότητα
2. Απολυτήριο Λυκείου
3. Δύο (2) φωτογραφίες
Τηλ.Γραμματείας 2310995698

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στην υπ’ αριθμ. 19/20-4-2018 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 57 του Ν 4186/13 και την υπουργική απόφαση Φ1/192329/Β3/16-12-2013, με βάση την οποίαν ενοποιήθηκε το ποσοστό των κατατασσομένων πτυχιούχων Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. και κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητα Υ.ΠΑΙ.Θ. και καθορίζεται σε 12% επί των εισακτέων, αποφάσισε: