Οι εκπρόσωποι των μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ που εκλέχθηκαν στη Συνέλευση του Τμήματος και των Τομέων έχουν ως εξής:

ΕΔΙΠ για τη Συνέλευση του Τμήματος: Ναλμπάντης Δημήτριος
ΕΔΙΠ για τη Συνέλευση του ΤΕΤΚ: Μπάτσιος Αλέξανδρος
ΕΔΙΠ για τη Συνέλευση του ΤΥΤΠ: Ιωαννίδου Δομνίκη
ΕΔΙΠ για τη Συνέλευση του ΤΓΜ: -
ΕΔΙΠ για τη Συνέλευση του ΤΟΜΕΔΕ: Ναλμπάντης Δημήτριος
ΕΤΕΠ για τη Συνέλευση του Τμήματος: Βελδεμίρη Φωτεινή
ΕΤΕΠ για τη Συνέλευση του ΤΕΤΚ: Εγγλέζου Αλεξάνδρα
ΕΤΕΠ για τη Συνέλευση του ΤΥΤΠ: Παπαγεωργίου Αφροδίτη
ΕΤΕΠ για τη Συνέλευση του ΤΓΜ: Βελδεμίρη Φωτεινή
ΕΤΕΠ για τη Συνέλευση του ΤΟΜΕΔΕ: Γατούλα Δήμητρα
ΕΕΠ για τη Συνέλευση του Τμήματος: Σαμίρ Μπαγιούκ
ΕΕΠ για τη Συνέλευση του ΤΥΤΠ: Σαμίρ Μπαγιούκ