Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Θαλάσσιες Κατασκευές".

  • Κωδικός Apella: APP9060
  • ΦΕΚ Προκήρυξης: 1357/16-11-2018/ τ.Γ΄.
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω του συστήματος Apella: 28/01/2019.

Σχετικά αρχεία