Η  τελευταία έκδοση του προγράμματος εξετάσεων Ιουνίου 2018 (19/4/2018), που επισυνάπτεται, περιλαμβάνει τις παρακάτω αλλαγές στο 5ο και 8ο εξάμηνο:

5ο εξάμηνο
Υπόγεια Υδραυλική και Υδρολογία Τετάρτη 13/6
Οικοδομική ΙΙ Πέμπτη 5/7

8ο εξάμηνο
Θεμελιώσεις-Αντιστηρίξεις και Γεωτ. Έργα Πέμπτη 14/6
Διαχείριση Έργων Τρίτη 19/6

Προγράμμα εξετάσεων