Επιτροπή Πρόεδρος Μέλη
Επιτροπή υποδοχής πρωτοετών φοιτητών Τ.Π.Μ. Α. Ζαφειράκου Β. Παπανικολάου, Χ. Χατζηγώγος , Χ. Γιαρμά, Δ. Ναλμπάντης (ΕΔΙΠ)
Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών Μ. Βαφειάδης Μ. Αθανατοπούλου , Χ. Πυργίδης, Ν. Θεοδοσίου, Χ. Αναγνωστόπουλος, Μ. Λαζαρίδου, Κ. Γεωργιάδης, Γ. Μανώλης, Ι. Ξενίδης, Δ. Ιωαννίδου (ΕΔΙΠ)
Επιτροπή Προγράμματος Διδασκαλίας και Εξετάσεων Μ. Λαζαρίδου Γ. Αρετούλης, Χ.-Σ. Χατζηγώγος, Α. Ζαφειράκου, Ε. Ευθυμίου, Ζ. Ρουμελιώτη (ΕΔΙΠ)
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Π. Πρίνος Μ. Βαφειάδης , Καραμπάς Θ., Κ. Πιτιλάκης, Α. Νικολαΐδης, Χ. Αναγνωστόπουλος, Σ. Βούγιας, Α. Τσώνος, Α. Αθανατοπούλου
Επιτροπή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ζ. Μάλλιος Μ. Βαφειάδης, Γ. Μανώλης, Δ. Πιτιλάκης, Ι. Ξενίδης, Α. Κωνσταντινίδης, Α. Ζαφειράκου, Ε. Λουκογεωργάκη, Α. Τσικαλουδάκη (εκπρόσωπος ΟΜΕΑ), Δ. Γατούλα (ΕΤΕΠ)
Επιτροπή Βιβλιοθήκης Φ. Κεχαγιά Ε. Αναστασίου, Ε. Κολοκυθά, Η. Μπακάσης, Β. Πάχτα (ΕΔΙΠ)
Επιτροπή Εποπτείας και Ασφάλειας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Θ. Θεοδοσίου Κ. Γεωργιάδης, Χ. Γεωργιάδης, Π. Αναγνωστόπουλος, Β. Παπανικολάου, Α. Δημάδη, Α. Μπάτσιος (ΕΔΙΠ)
Επιτροπή Ευρωπαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών Ν Θεοδοσίου Ε. Παπαμίχος, Α. Νανιόπουλος, Α. Κούγκολος, Α. Αναστασιάδης, Μ. Στεφανίδου, Α. Κωνσταντινίδης, Δ. Πιτιλάκης
Επιτροπή Επιστημονικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Χ. Πυργτίδης Δ. Αραβαντινός, Φ. Κεχαγιά, Α. Κούγκολος, Μ. Στεφανίδου, Σ. Μανωλοπούλου-Παπαλιάγκα, Ε. Λουκογεωργάκη, Γ. Στεφάνου, Δ. Ιωαννίδου (ΕΔΙΠ)
Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας και Φοιτητικών Θεμάτων Χ. Αναγνωστόπουλος Α. Αθανατοπούλου, Ν. Θεοδοσίου, Δ. Ραπτάκης, Ι. Ξενίδης
Επιτροπή για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα Θ. Καραμπάς Δ. Ραπτάκης, Θ. Θεοδοσίου, Κ. Πετρουτσάτου, Τ. Μακάριος,
Επιτροπή Νέων Μελών ΔΕΠ Β. Παπανικολάου Κ. Πετρουτσάτου, Κ. Κοντολέων, Ε. Μάνθος, Ι. Πολίτης, Χ. Γιαρμά
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών Π. Πρίνος Χ. Αναγνωστόπουλος. Π. Παπαϊωάννου, Γ. Μανώλης, Ν. Θεοδοσίου