Τεχνικές Προγραμματισμού στις κατασκευές - Ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά σεμινάρια - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μάθημα επιλογής 9ου εξαμήνου στο Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών. Εφαρμογές πληροφορικής και νέων τεχνολογιών στην ανάλυση, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των κατασκευών.

Ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα προγράμματα Matlab, Visual Basic και Ansys

Δημιουργία Ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων: Βασίλειος Κατσάνος, Πολ. Μηχ., MSc, Υποψ. Διδάκτωρ

Διδάσκων Μαθήματος: Αναστάσιος Σέξτος, Επίκ. Καθηγητής Τ.Ε.Τ.Κ.

Ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για τη χρήση του Matlab και την εφαρμογή σε προβλήματα κατασκευών

13 αρχεία, σε μορφή βίντεο, συνολικής διάρκειας 60 min, με σκοπό τη βήμα προς βήμα την περιγραφή των βασικών λειτουργιών και δυνατοτήτων του λογισμικού πακέτου του Matlab

Ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για τη χρήση της Visual Basic και εφαρμογή σε προβλήματα κατασκευών

12 αρχεία σε μορφή βίντεο, συνολικής διάρκειας 60 min, με σκοπό τη βήμα προς βήμα ανάπτυξη ορισμένων βασικών δομών της γλώσσας προγραμματισμού VisualBasic 6.0, με ταυτόχρονη αναφορά σε προβλήματα της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού.

Ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για τη χρήση του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων ANSYS

3 αρχεία σε μορφή βίντεο, συνολικής διάρκειας 60 min, με σκοπό τη βήμα προς βήμα προσομοίωση δομικών στοιχείων και κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού με τη χρήση του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων Ansys

Για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας, πρέπει να εγκαταστήσετε JavaScript και το Adobe Flash Player 8+ Get Adobe Flash player