ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Οδηγός σπουδών, Βαθμολογίες, E-learning, Πρόγραμμα Εξετάσεων
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Γενικές Συνελέυσεις, Εγγραφα, Εισαγωγή Βαθμολογίας, Επιτροπές
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Το Τμήμα, Ερευνητική δραστηριότητα

Την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020 και ώρα 11.00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

 ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

  1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
  2. Ορισμός εκπροσώπων του Τμήματος για συμμετοχή στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή και στη Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού», με διετή θητεία, 2020-21 και 2021-22.
  3. Ορισμός Διευθυντή, Αν. Διευθυντή και Συντονιστικής Επιτροπής για το ΠΜΣ ΑΣΤΕ.
  4. Ορισμός Διευθυντή, Αν. Διευθυντή και Συντονιστικής Επιτροπής για το ΠΜΣ ΠΠΒΑ.
  5. Επικαιροποίηση Μητρώου APELLA του Τμήματος.
  6. Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020.
  7. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
  8. Ανακοινώσεις-Αιτήσεις –Προτάσεις ΠΜΣ.
  9. Ανακοινώσεις-Αιτήσεις –Προτάσεις.
  10. Φοιτητικά.