ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Πρόγραμμα Διδασκαλίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πρόγραμα Εξετάσεων
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ανάρτηση βαθμολογίας
e-LEARNING
e-LEARNING
Ηλεκτρονικά μαθήματα
ΕΝΤΥΠΑ
ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπα αιτήσεων
ΜΟ.ΔΙ.Π.
ΜΟ.ΔΙ.Π.
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Α.Π.Θ.
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Αποθετήρια λογισμικού
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρ. Τηλεφώνου, email, στον κατάλογο του Α.Π.Θ.

Πρόσφατα Νέα

Τελετή αποφοίτησης ΜΦ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 2019-20 27/01/21
Πρόσκληση συμμετοχής στο "4th ASEF Young Leaders Development Summit on Sustainable Development in a postCOVID-19 world" 21/01/21
Διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 20/01/21
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ - Παρουσιάσεις της έρευνας των Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 12/01/21
Ψήφισμα της συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ για την κυβερνητική εξαγγελία για ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας 04/01/21
Ψήφισμα της συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ για την ίδρυση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών με δίδακτρα σε τμήμα του Α.Π.Θ. 04/01/21
Ψήφισμα της συνέλευσης του Tμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ αναφορικά με την τροπολογία για την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε απόφοιτους ιδιωτικών κολλεγίων 04/01/21
Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 31/12/20
Υποτροφίες ιδρύματος Ωνάση για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Master/MPhil/PhD) & την Ελλάδα (ΜΔΕ), ακ. έτους 2021-22 22/12/20
1ο e-Newsletter του έργου TIMMOD 25/11/20