ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Πρόγραμμα Διδασκαλίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πρόγραμα Εξετάσεων
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ανάρτηση βαθμολογίας
e-LEARNING
e-LEARNING
Ηλεκτρονικά μαθήματα
ΕΝΤΥΠΑ
ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπα αιτήσεων
ΜΟ.ΔΙ.Π.
ΜΟ.ΔΙ.Π.
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Α.Π.Θ.
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Αποθετήρια λογισμικού
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Αρ. Τηλεφώνου, email, στον κατάλογο του Α.Π.Θ.

Πρόσφατα Νέα

Δυνατότητες χρηματοδότησης συμμετοχής σε διεθνή επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα, υποτροφίες για σπουδές από το δίκτυο SDSN 13/04/21
17th International Conference on Environmental Science & Technology 13/04/21
Διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης στο πλαίσιο των νέων δράσεων Jean Monnet του Προγράμματος Erasmus+ 2021-2027 (Jean Monnet Actions for School and VET organisations) 09/04/21
Προκηρύξεις Διευθυντών Εργαστηρίων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. 07/04/21
Newsletter της European Civil Engineering Education and Training Association – EUCEET 02/04/21
Διεξαγωγή επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: "Caspian Sea Region in Digital Еrа" 02/04/21
Κοινή Δήλωσης 58 Πανεπιστημίων από 30 χώρες για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 02/04/21
Διαδικτυακό συνέδριο 'Engineering Applications During COVID-19' 04/03/21
10th GRACM International Congress on Computational Mechanics (10th GRACM) 22/02/21
Διεθνές συνέδριο για τις πρώτες ύλες, RawMat 2021, Αθήνα 5-9 Σεπτεμβρίου 2021 10/02/21