ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ
Πληροφορίες για το τμήμα
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
Πληροφορίες για τις προπτυχιακές σπουδές
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Πληροφορίες για τις μεταπτυχιακές σπουδές
ΕΡΕΥΝΑ
ΕΡΕΥΝΑ
Η έρευνα στο Τ.Π.Μ.
ΕΝΤΥΠΑ
ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπα αιτήσεων
ΧΑΡΤΗΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Χάρτης πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Τμήματος
Α.Π.Θ.
Α.Π.Θ.
Η ιστοσελίδα του Α.Π.Θ.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Η ιστοσελίδα της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Πρόσφατα Νέα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 23/09/21
Δωρεάν εβδομαδιαία εκδήλωση εξάσκησης της αγγλικής γλώσσας από το Stockton University των ΗΠΑ 22/09/21
Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας 08/09/21
Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης προπτυχιακού φοιτητή «στη μνήμη των Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας - Πηνελόπης Δερμίση» 05/09/21
Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ενός Μεταπτυχιακού Φοιτητή «στη μνήμη των Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας - Πηνελόπης Δερμίση» 05/09/21
Υποτροφίες ταμείου αρωγής άπορων Μεσσήνιων φοιτητών 05/09/21
Σύνθεση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 05/09/21
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Smart Grid Energy Systems) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 05/09/21
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών " του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 05/09/21
ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος με θητεία από 01.09.2021 έως και 31.08.2022 31/08/21