Ο πλήρης κατάλογος των δημοσιεύσεων των μελών του Τμήματος όπως αυτός εμφανίζεται στο Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών – ΙΚΕΕ του Α.Π.Θ. μπορεί να βρεθεί στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://qa.auth.gr/el/report/publications/catalog/school/civil

Ο αντίστοιχος κατάλογος δημοσιεύσεων των μελών του Τμήματος στη βάση δεδομένων του SCOPUS μπορεί να βρεθεί στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://qa.auth.gr/el/report/publications/scopus/school/civil