Ο πλήρης κατάλογος των ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν ανατεθεί σε ερευνητικές ομάδες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών από το 2005 μέχρι και σήμερα υπάρχει εδώ:

Κατάλογος Ερευνητικών Έργων

Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες ερευνητικών προγραμμάτων που εκπονήθηκαν ή εκπονούνται από μέλη του Τμήματος:


timmod

ΤΙΜΜΟD: Promoting Technology Innovation in Environmental Monitoring & Modelling for the Assessment of Fish Stock and Non-Fish Resources

https://www.facebook.com/TIMMOD-Project-114059673702692/

https://www.facebook.com/groups/725509191541670


 ACCU WAVES LOGO HEADER

http://accuwaves.eu/


csm innovasump

 

https://www.interregeurope.eu/innovasump/


E2VENT LOGO

http://www.e2vent.eu/


RealTSO logo

http://realtso.gr/


Wave4us logo

http://wave4us.web.auth.gr


Thalis logo blue

http://www.thalis-ccseawavs.web.auth.gr


sera logo

Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastructure Alliance for Europe
www.sera-eu.org


strest logo

Harmonized approach to stress tests for critical infrastructures against natural hazards
www.strest-eu.orgwww.strest-eu.org


synerg logo

Systemic seismic vulnerability and risk analysis for buildings, lifeline networks and infrastructures safety gain
www.vce.at/SYNER-G/


share logo

Seismic hazard harmonization in Europe
www.share-eu.org


prepetuate logo

Performance-based approach to earthquake protection of cultural heritage in European and Mediterranean countries
www.perpetuate.euwww.perpetuate.eu


PEARLS Colored Isologotype

Planning And Engagement Arenas For Renewable Energy LandscapeS (PEARLS)
http://pearlsproject.org/


react logo

Strategies and tools for real time earthquake risk reduction
www.reaktproject.eu