Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης λειτουργούν αυτοδύναμα τρία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα αντικείμενα:

Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΠΠΒΑ)

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης με τίτλο "Προστασία περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη" (Π.Π.Β.Α.) λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998 - '99, είναι ετήσιας διάρκειας και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Την προκήρυξη για την εισαγωγή των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και το έντυπο της αίτησης μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων (ΑΣΤΕ)

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης με τίτλο “Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων” το οποίο αρχικά είχε ως τίτλο "Αντισεισμικός σχεδιασμός τεχνικών έργων" (Α.Σ.Τ.Ε.) λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998 - '99 είναι ετήσιας διάρκειας και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Την προκήρυξη για την εισαγωγή των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και το έντυπο της αίτησης μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΔΤΕ)

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης με τίτλο “Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων” (Δ.Δ.Τ.Ε.) λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2007 - '08 είναι ετήσιας διάρκειας και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Την προκήρυξη για την εισαγωγή των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και το έντυπο της αίτησης μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

 

Τα προγράμματα αυτά είναι ετήσιας διάρκειας και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο αντίστοιχο αντικείμενο. Αναλυτική περιγραφή των προγραμμάτων σπουδών, των γνωστικών αντικειμένων των μαθημάτων τους και γενικότερα του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών παρουσιάζεται σε εξειδικευμένους οδηγούς σπουδών που έχει εκδώσει το Τμήμα γι' αυτό το σκοπό.

Για την ενημέρωσή τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για γενικά θέματα στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Tηλ. 2310 995698 και ειδικά για κάθε πρόγραμμα μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος