Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης λειτουργούν αυτοδύναμα τρία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα αντικείμενα:

Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΠΠΒΑ)

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης με τίτλο "Προστασία περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη" (Π.Π.Β.Α.) λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998 - '99, είναι ετήσιας διάρκειας και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Την προκήρυξη για την εισαγωγή των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και το έντυπο της αίτησης μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων (ΑΣΤΕ)

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης με τίτλο “Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων” το οποίο αρχικά είχε ως τίτλο "Αντισεισμικός σχεδιασμός τεχνικών έργων" (Α.Σ.Τ.Ε.) λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998 - '99 είναι ετήσιας διάρκειας και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Την προκήρυξη για την εισαγωγή των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και το έντυπο της αίτησης μπορείτε να τα βρείτε εδώ.