Πρόσκληση για συμμετοχή ενδιαφερομένων μελών ΔΕΠ και φοιτητών στο 17th International Conference on Environmental Science & Technology καθώς και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων που θα διοργανωθούν από τον φορέα CEST2021.

Το Astrakhan State University, με το οποίο το ΑΠΘ διατηρεί Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας, ανακοινώνει τη διεξαγωγή επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: "Caspian Sea Region in Digital Еrа", στις 27 Μαίου 2021, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φόρουμ "Caspian Sea Region 2021: Trajectories of Sustainable Development".

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. ανακοινώνει οδηγίες για τη λήψη διπλώματος του τρέχοντoς προγράμματος σπουδών και για τις δηλώσεις μαθημάτων. Όλοι οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να ακολουθήσουν το πρόγραμμα αυτό, που σημαίνει ότι ασχέτως με το έτος εγγραφής, όλοι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών 2018-2019 για τη λήψη του  διπλώματός τους.

Ο Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ και η Ένωση Οικοτοξικολογίας και Περιβαλλοντικής Ασφάλειας (SECOTOX) διοργανώνουν από κοινού Διεθνές Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία και με άλλους φορείς. Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων διαφορετικών ομάδων της επιστημονικής κοινότητας για τα τρέχοντα θέματα της περιβαλλοντικής επιστήμης, της μηχανικής και της διαχείρισης.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση –κατόπιν επιλογής- από τα έσοδα της κληροδοσίας Ιωάννη – Ίωνος Τσατσαρώνη ενός χρηματικού βραβείου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) σε πτυχιούχο όλων των Τμημάτων των Σχολώντου Α.Π.Θ. για τη συγγραφή του καλύτερου συγγράμματος ενός θέματος Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση –κατόπιν επιλογής-ενός χρηματικού βραβείουύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα, για τη συγγραφή μελέτηςμε θέμα: «Επί οικονομικών και πλουτοπαραγωγικών εν γένει θεμάτων της Μακεδονίας και της συστηματικότερης επιστημονικής ανάπτυξης και εκμετάλλευσης αυτών».

Έχει εκδοθεί το 2ο e-Newsletter για το έργο TIMMOD (ENI-CBC BSB1029) με τίτλο:

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλασσίων Έργων του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος.

10th GRACM International Congress on Computational Mechanics (10th GRACM)

Eugenides Foundation, Athens, Greece 5-7 July 2021

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων () έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το Διαδικτυακό συνέδριο 'Engineering Applications During COVID-19' που διοργρανώνεται από το Euro-Mediterranean University (EMUNI University) και θα πραγματοποιηθεί στις 1/3/2021 6:00 μμ έως τις 09:15 μμ (GMT+2).

Διεθνές συνέδριο για τις πρώτες ύλες, RawMat 2021, Αθήνα 5-9 Σεπτεμβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφοριίες:

https://www.rawmat2021.gr/congress/