Το  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, τασσόμενο στο πλευρό των κινητοποιήσεων των φοιτητών, των διδασκόντων και των εργαζομένων  των Α.Ε.Ι της χώρας  και  επικυρώνοντας τις παλαιότερες σχετικές Αποφάσεις του,   αποφάσισε ομόφωνα (Συνεδρίαση με αριθμ. 11/9-2-2021) να εκφράσει την αντίθεσή του στα παρακάτω ζητήματα:

Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, η τελετή αποφοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών των δύο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» και «Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων», για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι φοιτητές του Τμήματος καλούνται από 21/1/2021 έως 1/2/2021 να υποβάλουν την Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις μέσω του περιβάλλοντος students.auth.gr, επιλέγοντας Εξυπηρέτηση και Συμμετοχή στην Επόμενη Εξεταστική Περίοδο (χειμερινό εξαμήνο 2020-21).

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔιεθνώνΣχέσεων : http://international-relations.auth.gr/el/node/2154, έχει αναρτηθεί ανακοίνωση που αφορά πρόσκληση σε φοιτητές (προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς) και νέους ερευνητές έως 30 ετών, προκειμένου να συμμετέχουν στο προκειμένου να συμμετέχουν διαδικτυακά στο 4th ASEF Young Leaders Development Summit on Sustainable Development in a post-COVID-19 world.

Την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η προφορική παρουσίαση 25 φοιτητικών εργασιών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ", κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (αρ. συνεδρίασης 9/22-12-2020 της Συνέλευσης του Τμήματος)  καλεί το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει την  διάταξη –τροπολογία  που αφορά στην  άμεση  απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους ιδιωτικών Κολλεγίων  εξισώνοντάς τα κατ’ ουσίαν με  αυτά των Mηχανικών-αποφοίτων σχολών των ΑΕΙ της χώρας μας.  Τάσσεται στο πλευρό του ΤΕΕ στον αγώνα του ενάντια στην τροπολογία αυτή  και ζητά την  άμεση επαναφορά της διαδικασίας απόδοσης  επαγγελματικών δικαιωμάτων στο ΤΕΕ με την καθιέρωση ουσιαστικών εξετάσεων που θα διεξάγονται από αυτό.

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Συνεδρίαση 8η/16-12-2020) αφού συζήτησε διεξοδικά το θέμα της ίδρυσης Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με Δίδακτρα σε Τμήμα του Α.Π.Θ. αποφάσισε τα εξής:

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών θεωρεί ότι ο χώρος των πανεπιστημίων αποτελεί χώρο ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, ανεμπόδιστης έρευνας και διδασκαλίας. Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Συνεδρίαση 8η/16-12-2020) αφού συζήτησε διεξοδικά το θέμα της ίδρυσης Πανεπιστημιακής Αστυνομίας αποφάσισε ότι είναι αντίθετη στη δημιουργία Αστυνομικού Σώματος, το οποίο να υπάγεται στην ΕΛ.ΑΣ. Αντιθέτως προτείνει τη δημιουργία Σώματος Πανεπιστημιακής Φύλαξης το οποίο να αναφέρεται στις Πανεπιστημιακές Αρχές.

Έκδοση του 1ου επίσημου e-Newsletter γαι το έργο TIMMOD (ENI-CBC BSB1029) με τίτλο: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλασσίων Έργων του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος.

Ενημερωτικό Δελτίο

Το Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλασσίων Έργων (Καθ. Θ. Καραμπάς, Δρ. Χρ. Μακρής, κ. Β. Μπαλτίκας, κα Α. Παπαγεωργίου) του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος συμμετέχει στο ερευνητικό έργο TIMMOD, το οποίο έχει εκκινήσει τον Μάιο του 2020 στο πλαίσιο του Κοινού Επιχειρησιακού Προγράμματος "Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας 2014-2020" (BSB2019), χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ μέσω των προγραμμάτων Διασυνοριακής Συνεργασίας (CBC) του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας (ENI).