Οι φοιτητές του Τμήματος καλούνται από 21/1/2021 έως 1/2/2021 να υποβάλουν την Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις μέσω του περιβάλλοντος students.auth.gr, επιλέγοντας Εξυπηρέτηση και Συμμετοχή στην Επόμενη Εξεταστική Περίοδο (χειμερινό εξαμήνο 2020-21).

Μόλις ολοκληρώσουν την αίτησή τους, οι φοιτητές ενημερώνονται με αναλυτικό μήνυμα μέσω του students.auth.gr.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις υποβάλλεται άπαξ, δεν είναι επεξεργάσιμη.

Τα σχετικά αρχεία περιλαμβάνουν οδηγίες του Τμήματος για τις εξετάσεις και την σχετική απόφαση της Συγκλήτου.


Από τη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Σχετικά αρχεία