Οι διαλέξεις του μαθήματος ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Ι του 4ου εξαμήνου, θα ξεκινήσουν κανονικά τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου.

Οι φοιτητές μπορούν να βρουν πληροφορίες για την έγκαιρη σύνδεσή τους στην ψηφιακή αίθουσα, στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο eLearning.

Η διδακτική ομάδα