Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού και το φετινό θέμα που αφορά στην αξία του νερού, ζητά από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος να πουν άποψη τους.

"Τι σημαίνει το νερό για σένα? Για  το σπίτι και την οικογενειακή σας ζωή, την ανάπτυξη, τις πολιτιστικές σας πρακτικές, την ευημερία σας και το περιβάλλον;"

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο