Η εξέταση της υποχρεωτικής επιλογής «Αξιολόγηση Επενδύσεων» του 9ου εξαμήνου (Ομάδα Επιλογών 9.2 - Υποχρεωτική Επιλογή ΤΟΜΕΔΕ) για τους φοιτητές όλων των άλλων Τομέων (πλην του ΤΟΜΕΔΕ), θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, στις 16 Φεβρουαρίου, το βράδυ (19.00).

Για τους φοιτητές του ΤΟΜΕΔΕ ισχύει μόνο η προγραμματισμένη από το Τμήμα ημερομηνία εξέτασης, την Παρασκευή 27/1.

Εκ μέρους της διδακτικής ομάδας