Σας πληροφορούμε ότι οι εξετάσεις των Διπλωματικών εργασιών της εξεταστικής περιόδου Ιανουρίου 2017 θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Πρόγραμμα Εξετάσεων Διπλωματικών εργασιών