Η μονάδα Δυτικής Ευρώπης της Πανεπιστημιακής Ένωσης Γαλλοφωνίας (AUF) διοργανώνει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Προγράμματος Horizon Europe της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, στις 29 Απριλίου 2021 και ώρα 14h30-15h30 (ώρα Παρισιού), διαδικτυακό σεμινάριο για την παρουσίαση του νέου προγράμματος Horizon Europe.

Το νέο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί επίσημα από την Επιτροπή τον Μάιο, θα καλύπτει το διάστημα 2021-2027 και θα έχει προϋπολογισμό περίπου 95.5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να εγγραφούν στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=_idTQptnYEOjST9tUZs8EbjKD-1AnGpBiClaSfcCk81UQjU3UkdQVTdKU0RUN1pUMVlWRjZWNjVRQy4u