Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το Chiba University της Ιαπωνίας, περιήλθε στο Τμήμα μας η παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία, που αφορά σε πληροφοριακό υλικό για προπτυχιακές/κούς φοιτήτριες/ φοιτητές που θα επιθυμούσαν να φοιτήσουν για ένα έως δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα στο εν λόγω Πανεπιστήμιο.

Οι λεπτομερείς πληροφορίες βρίσκονται στους δικτυακούς τόπους που αναγράφονται παρακάτω.

Βάσει της Συμφωνίας μπορούν να ανταλλαγούν έως δύο (2) φοιτητές με απαλλαγή διδάκτρων και αναγνώριση διδακτικών μονάδων, θα αναλαμβάνουν όμως εξ ιδίων την κάλυψη των δαπανών τους που αφορούν σε έξοδα οδοιπορικά, διαμονής, διατροφής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Oι τυχόν ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.

1. 2017-2018_J-PAC (English and Japanese)
http://www.chiba-u.ac.jp/global/sai/J-PAC2017-2018_all.pdf

2. 2017-2018_J-PAC (English)
http://www.chiba-u.ac.jp/global/sai/J-PAC2017-2018_english.pdf

3. 2017-2018_J-PAC (Japanese)
http://www.chiba-u.ac.jp/global/sai/J-PAC2017-2018_japanese.pdf

4. 2017-2018_J-PAC application forms (Word)
http://www.chiba-u.ac.jp/global/sai/J-PAC2017-2018_form.docx

5. 2017-2018_J-PAC Course Description
http://www.chiba-u.ac.jp/global/sai/J-PAC2017-2018_CourseDescriptions.pdf

http://www.chiba-u.ac.jp/e/education/index.html