Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως βάσει των ρυθμίσεων που ισχύουν τώρα λόγω COVID.

Πρόγραμμα Εξετάσεων