Ανακοινώνονται τα προγράμματα επικουρικού διδακτικού έργου Υποψηφίων Διδακτόρων όπως εγκρίθηκαν από την Συνέλευση του Τμήματος αρ. συνεδρίασης Σ.Τ. 23/14-7-2021:

Θεμελιώσεις Αντιστηρίξεις και Γεωτεχνικά Έργα - Βρατσικίδης Αθανάσιος

Εδαφομηχανική ΙΙ - Καπουνιάρης Αναστάσιος

Τεχνική Περιβάλλοντος - Γιαννάκης Ιωάννης

Σχεδιασμός έργων ύδρευσης και αποχέτευσης - Γκατζιούρα Αργυρώ

Διαχείριση Έργων - Τζιούτζιου Αναστασία

Διαχείριση Έργων - Παπανικολάου Μερκούριος

Οικονομία των Τεχνικών Έργων - Βαγδατλή Θεοδώρα

Οδοποιία ΙΙ - Αναγνωστόπουλος Απόστολος

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ - Κόκκινος Αγγελος

Σιδηροδρομική Υποδομή - Δολιανίτης Αλέξανδρος

Αντοχή υλικών και δομικών στοιχείων Ι - Μελίδης Λάζαρος - Δαδούλης Γεώργιος

Δομικά υλικά ΙΙ - Κεσικίδου Φωτεινή

Δομικά Υλικά ΙΙ - Καρόζου Ασπασία

Εφαρμοσμένη Στατική Ισοστατικών Φορέων - Χατζηκωνσταντίνου Νικολέτα

Δυναμική των Κατασκευών Ι - Μπακάλης Αθανάσιος

Οικοδομική Ι - Καρανάυτη Αικατερίνα