Οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσέλθουν στη γραμματεία του Τμήματος για εγγραφή κατόπιν ραντεβού από 1 έως 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρες 11.00-13.00.
Τηλ.επικοινωνίας 2310 995698, κ. Γ. Αντωνίου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή:

  1. Αστυνομική Ταυτότητα
  2. Απολυτήριο Λυκείου
  3. Μία φωτογραφία

Κατάλογος επιτυχόντων