Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές των υποψηφίων διδακτορικών φοιτητών, που οι αιτήσεις τους εγκρίθηκαν στη Συνελεύση του Τμήματος (αρ. συνελεύσεων 23/14-07-2021), θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 17 Σεπτεμβρίου στη γραμματεία του Τμήματος κατόπιν ραντεβού.

Τηλ.επικοινωνίας 2310 995698, κ. Γ. Αντωνίου

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή:

  1. Αστυνομική Ταυτότητα
  2. Απολυτήριο Λυκείου
  3. Μία φωτογραφία

Κατάλογος επιτυχόντων