Στις αρχαιρεσίες για την εκλογή εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ (20.07.2021), ΕΤΕΠ (20.07.2021) και ΕΕΠ (20.07.2021) για τις Συνελεύσεις των Τομέων και της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, σύμφωνα με τα Πρακτικά Εκλογής των ορισθέντων Εφορευτικών Επιτροπών, εξελέγησαν οι εξής:

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 • Μέλος ΕΔΙΠ: Θεμιστοκλής Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Μπάτσιος (Αναπληρωτής)
 • Μέλος ΕΤΕΠ: Βελδεμίρη Φωτεινή
 • Μέλος ΕΕΠ: Μπαγιούκ Σαμίρ

Συνέλευση ΤΥΤΠ

 • Μέλη ΕΔΙΠ: Σαμολαδά Μαρία, Ιωαννίδου Δομνίκη (Αναπληρώτρια)
 • Μέλος ΕΤΕΠ: Παπαγεργίου Αφροδίτη
 • Μέλος ΕΕΠ: Μπαγιούκ Σαμίρ

Συνέλευση ΤΕΤΚ

 • Μέλος ΕΔΙΠ: Τερζή Βασιλική, Μπάτσιος Αλέξανδρος (Αναπληρωτής)
 • Μέλος ΕΤΕΠ: Εγγλέζου Αλεξάνδρα

Συνέλευση ΤΓΜ

 • Μέλη ΕΔΙΠ: Μανάκου Μαρία, Ανδρουλιδάκη Μαρία (Αναπληρώτρια)
 • Μέλος ΕΤΕΠ: Βελδεμίρη Φωτεινή

Συνέλευση ΤΟΜΕΔΕ

 • Μέλη ΕΔΙΠ: Ναλμπάντης Δημήτριος
 • Μέλος ΕΤΕΠ: Σοφία Σοφογιάννη

Πρακτικά εφορευτικών επιτροπών