Την Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10.30 π.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη epresenceΤην Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10.30 π.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη epresenceη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

  1. Πρόταση ομοτιμοποίησης αφυπηρετήσαντος Καθηγητή κ. Γ. Μανώλη
  2. Μετακίνηση Καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, σύμφωνα με το άρθρο 16παρ. 5 του Ν. 4009/2011, ως ισχύει
  3. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για ζητήματα της Κοσμητείας
  4. Αναθέσεις Διδασκαλίας στα Τμήματα Αγρονόμων Τοπογράφων και ΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΑΠΘ
  5. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Προτάσεις
  6. Αιτήσεις -Ανακοινώσεις- Προτάσεις ΠΜΣ
  7. Φοιτητικά Ζητήματα