Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση του Μορφωτικού Ιδρύματος Ηθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης (Ευθυμίου Χριστόπουλου) σχετικά με τη χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, για το ακ. έτος 2021-22, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, σε αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ή ερευνητικό κέντρο του εξωτερικού, στα γνωστικά αντικείμενα των επιστημών: παιδαγωγικής, ιατρικής, νομικής, οικονομικών, πολυτεχνικών (με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας).

Προθεσμία υποβολής αίτησης είναι η 31η Οκτωβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://dps.auth.gr/el/node/3476