Σας ενημερώνουμε ότι:

Στην ιστοσελίδα του Γραφείου Εποπτείας ΑΠΘ:

https://www.auth.gr/directorate/admin-gdty/admin-gee/

υπάρχουν οδηγίες και οι αντίστοιχες ηλεκτρονικές αιτήσεις για χορήγηση:

 * φοιτητικού σήματος οχήματος 2022 (ακαδ. έτος 2021-2022)

 * προσωρινού σήματος οχήματος 2022 (ακαδ. έτος 2021-2022)

Από Δευτέρα 18/10/2021, κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 07:00-15:00, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στον κύριο άξονα και η στάθμευση των οχημάτων των φοιτητών στην Πανεπιστημιούπολη. Ο παραπάνω περιορισμός δεν ισχύει για φοιτητικά οχήματα που έχουν προμηθευτεί σήμα ΑμεΑ από το Γραφείο Σημάτων του ΑΠΘ.

Για τη διευκόλυνση των φοιτητών που διαθέτουν σήμα 2021 ή 2022, όσον αφορά στη στάθμευση των οχημάτων τους, έχει διατεθεί προς χρήση, ο ανοιχτός χώρος στάθμευσης 200 θέσεων, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, ο οποίος παραμένει ανοιχτός τις εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 20:00.

Σημειώνεται επίσης ότι από 01/01/2022 δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στην Πανεπιστημιούπολη οχημάτων που δεν φέρουν σήμα του 2022 (φοιτητικό ή προσωρινό).

Όσον αφορά στο μόνιμο προσωπικό συνεχίζει να ισχύει το πορτοκαλί σήμα.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η στάθμευση σε θέσεις ΑμεΑ, διαβάσεις, στροφές και πάνω στις κορίνες.