Οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους θα γίνονται μέσω του sis.auth.gr μέχρι τις 17/3/2017.

Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ