Η επανεξέταση του μαθήματος ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ - ΤΥ0100 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29/3/2022 στις 14:00 στις αίθουσες 540 - 542.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες  που συμμετείχαν στην εξέταση του μαθήματος που έγινε στις 3/2/2022.