Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών TIGER του Πανεπιστημίου Aix-Marseille για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών σε 17 συγκεκριμένα προγράμματά του που άπτονται των κλάδων των: Θετικών Επιστημών, Επιστημών Μηχανικού, Ιατρικών και Παραϊατρικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και των Περιβαλλοντικών Επιστημών.

Η αίτηση για την υποτροφία πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την αίτηση εγγραφής στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 30η Ιουνίου 2022

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: https://dps.auth.gr/2022/03/29/tiger/