Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η προκήρυξη του προγράμματος υποτροφιών «Proud of Youth» του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ), για μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους φοίτησης, μέγιστης διάρκειας 2 ετών, σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και των χωρών: Γαλλίας, Γερμανίας, Ελβετίας, Η.Β., ΗΠΑ, Καναδά, Νορβηγίας, Ολλανδίας, για το  ακ. έτος 2022-23.

Θα χορηγηθούν 20 υποτροφίες σε επιστημονικά πεδία, όπως αυτά εξειδικεύονται στην προκήρυξη, στους τομείς: Μηχανικής και Ενέργειας (ΤΜΕ), Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΟΔ), Θετικών Επιστημών (ΤΘΕ)

Η υποτροφία χορηγεί συνολικό χρηματικό ποσό, έναντι διδάκτρων, ανώτατου ύψους α) 20.000 ευρώ, για σπουδές στο εξωτερικό ή β) 10.000 ευρώ, για σπουδές στην Ελλάδα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Μαΐου 2022

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: https://dps.auth.gr/2022/04/12/elpe/