Νέα Προγράμματα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα οδηγούν στην απονομή Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης μη τυπικής εκπαίδευσης, ενώ παρέχονται ECTS. Στα περισσότερα προγράμματα παρέχεται εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Νέα προγράμματα ανακοινώνονται συνεχώς στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ: https://www.diaviou.auth.gr