Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, σχεδιάζουν τη συνέχιση του προγράμματος υποτροφιών Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας και για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται επιτυχώς ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, όπου χορηγήθηκαν 28 υποτροφίες, αφορά την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Μaster 2 στη Γαλλία, και αποτυπώνει την επιθυμία του ΙΚΥ και της Υπηρεσίας Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας να συμπράξουν για την αύξηση του αριθμού των υποτροφιών αυτής της κατηγορίας, την ενίσχυση του θετικού αντικτύπου προς όφελος των πτυχιούχων των ελληνικών ΑΕΙ και την εν γένει προώθηση της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στη Γαλλία.

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία.