Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο "Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη" για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (απόφαση ΦΕΚ Τεύχος Β' 3788/3-9-2018).

Κείμενο Προκήρυξης και έντυπα αιτήσεων