Διαγραφή μαθημάτων δηλώσεων εαρινού εξαμήνου για φοιτητές που έχουν υπερβεί τον αριθμό που δικαιούνται

Μετά από έλεγχο από τη Γραμματεία του Τμήματος διαπιστώθηκε ότι κάποιοι φοιτητές του Τμήματος έχουν υπερβεί τον μέγιστο αριθμό μαθημάτων που δικαιούνται να δηλώσουν.  Η Γραμματεία έχει στείλει ενημερωτικό email στον ιδρυματικό λογαριασμό τους.

Σε περίπτωση που δεν επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία μέχρι τις 27 Απριλίου, για να δηλώσουν ποιο μάθημα/μαθήματα επιθυμούν να διαγραφεί/ούν από την δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου, η Γραμματεία, στις 28 Απριλίου 2017, θα διαγράψει από μόνη της μαθήματα, χωρίς άλλη ενημέρωση.