Η ημερομηνία υποβολής (ή οριστικοποίησης ή τροποποίησης/διόρθωσης) αιτήσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες παρατείνεται έως και την Τρίτη 2 Μαΐου, ώρα 17:00

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών μπορείτε να βρείτε συνοπτική ανακοίνωση με όλα τα σχετικά έγγραφα (ΦΕΚ, δελτίο τύπου) και συνδέσμους

http://dps.auth.gr/el/node/2847