Όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προαιρετικές εργαστηριακές ασκήσεις στο μάθημα «Υδραυλική» του 4ου εξαμήνου, παρακαλούνται να υποβάλουν δήλωση στην κυρία Ελένη Βασιλείου (γραφείο 104 του 1ου ορόφου του κτιρίου του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος) ή στην κυρία Αφροδίτη Παπαγεωργίου (γραφείο 105 του 1ου ορόφου του κτιρίου του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος) στις 2, 3 και 5 Μαΐου (ώρες 11 π.μ. ως 1 μ.μ.).
Εργαστηριακές ασκήσεις θα γίνουν  στις 9, 10, 16, 17 και 23 Μαΐου και θα διαρκούν περίπου μιάμιση ώρα (από τις 3 ως τις 4.30 μ.μ.).