Στο πλαίσιο του μαθήματος του 6ου εξαμήνου της Τεχνικής Περιβάλλοντος θα πραγματοποιηθεί εκδρομή την ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΙΟΥ 2017, που θα περιλαμβάνει επίσκεψη στην ΕΕΛ Κιλκίς και σε μονάδα φυσικών συστημάτων στην Γουμένισσα.

Εάν υπάρχει χώρος στο λεωφορείο, μπορούν να συμμετάσχουν και φοιτητές/τριες άλλων εξαμήνων.

Ώρα αναχώρησης 8:30 (στην κεντρική είσοδο της Πολυτεχνικής Σχολής, επί της Εγνατίας). Ώρα επιστροφής (περίπου) 4:30.