Προκήρυξη για το ΠΜΣ "Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων"

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο «Αειφόρος σχεδιασμός τεχνικών έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, υπό την αίρεση της δημοσίευσης στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ΦΕΚ τροποποίησης του εν λόγω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. (απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., αρ. συνεδρίασης 11/9-5-17)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από τις 15 μέχρι τις 30 Μαΐου 2017 στη Γραμματεία του ΤΠΜ του ΑΠΘ.

Προκήρυξη

Σχετικά Αρχεία