Προκήρυξη για την εισαγωγή  είκοσι οκτώ  (28)  υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Tο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών αποφάσισε την προκήρυξη για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος (Π.M.Σ.-Δ.Δ.) (Y.A. αριθμ. B7/423/3-10-00 ΦEK 1317/31-10-00 τ.B', ν. 3685/08), είκοσι οκτώ (28) Υποψηφίων Διδακτόρων, στους τέσσερις Tομείς του Τμήματος:

  1. Tομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών
  2. Tομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
  3. Tομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
  4. Tομέας Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών την υποψηφιότητά τους από τις 15 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2017.

Προκήρυξη

Σχετικά Αρχεία