Όσοι φοιτητές πρόκειται να ορκιστούν στην εξεταστική περίοδο Ιουλ. 2017 καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος από τη Δεύτερα 22/5/2017 έως την Παρασκευή 16/6/2016.

Σχετικά Αρχεία