Το μάθημα "Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης των Κατασκευών ΙΙ" την Παρασκευή 2 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του εργαστηρίου Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών (5ος όροφος).