Η διάλεξη του μαθήματος «Μαθηματικά Ομοιώματα Ποιότητας Υδάτινων Οικοσυστημάτων» της 1ης Ιουνίου 2017 θα πραγματοποιηθεί στη νησίδα Η/Υ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Αίθουσα 2, και ώρα 11:00-14:00, και θα αφορά τη δημιουργία χάρτη με χρήση του QGIS.
Με την ολοκλήρωση της διάλεξης, θα είστε σε θέση να δημιουργήσετε τελικό χάρτη τον οποίο θα μπορείτε να προσθέσετε στο θέμα του μαθήματος.