Υποβολή δικαιολογητικών για το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)», ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, καλούνται οι φοιτητές στον προσωρινό πίνακα των επιλεγέντων υποψηφίων να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, το αργότερο έως 8/6/2017.

Σχετικά Αρχεία